Financial Leasing

Wat zijn de voordelen van financiële leasing
In principe lijkt financiële leasing erg veel op huurkoop. Een groot verschil is dat je bij huurkoop aan het eind van de aflossingsperiode eigenaar bent van het aangekochte product, wat bij financiële leasing niet het geval is. In veel gevallen is er bij financiële leasing wel een optie tot koop opgenomen in de overeenkomst. Wanneer je hierop ingaat, ben je juridisch gezien wel eigenaar van het product. Dit kan voordelig zijn wanneer het af te betalen product financieel gezien een langere levensduur heeft dan de looptijd van de leaseovereenkomst.
In de meeste gevallen is de maandelijks af te betalen som lager dan in het geval van huurkoop. Dit omdat je niet betaalt voor de restwaarde van het aangekochte product tijdens de leaseperiode. Wanneer je achteraf beslist om toch eigenaar te worden van het product is dit alsnog mogelijk.

De voordelen van financiële leasing
Wanneer je niet over voldoende vermogen beschikt om een nodige aankoop te doen, zoals bijvoorbeeld bij het aanschaffen van een auto, dan kan financiële leasing worden toegepast. Hierdoor beschik je meteen over het gewenste product waarvoor je vervolgens voor een vooraf afgesproken periode een vastgesteld maandbedrag gaat betalen. Wanneer je niet voldoet aan de verplichtingen en er is minder dan 75% afbetaald, dan kan de maatschappij waarvan je least het product terugvorderen. Veel mensen maken gebruik van financiële leasing. Het is breed toepasbaar en geschikt voor iedereen die in staat is om gedurende de hele looptijd het vastgestelde maandbedrag af te betalen. Bovendien blijft je privé vermogen consumptief en krijg je gewoon rente op jouw spaargeld, wat je anders had uit moeten geven voor de aanschaf van het betreffende product.

 

Consumptief
Belangrijk is dat je vooraf goed beseft waar je aan begint. Let erop dat je zeker weet dat je aan de maandelijkse verplichtingen kunt voldoen tijdens de looptijd en of aangaan van financiële leasing gunstig is in jouw geval. Als dit zo is, dan kan financiële leasing een prima oplossing zijn voor een probleem en uitkomst bieden in diverse situaties. In veel gevallen is het overigens niet mogelijk om tijdens de looptijd bij te lenen of versneld af te lossen. Wanneer je grote aankopen aan ziet komen, is het verstandig daar vooraf goed over na te denken. Het feit dat je eigen vermogen consumptief blijft is een groot voordeel. Hierover ontvang je gewoon rente en je vermogen is gewoon uit te geven wanneer dit nodig is.

VN:R_U [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Financial Leasing, 5.0 out of 5 based on 1 rating